Πειραιώς Bank

Αριθμός λογαριασμού όψεως: 5094107893787

ΙΒΑΝ: GR14 0172 0940 0050 9410 7893 787

Δικαιούχος: GIFTLINE NEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Σημαντική σημείωση: Επιπρόσθετες χρεώσεις & έξοδα τραπέζης ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.