Πειραιώς Bank

Αριθμός λογαριασμού όψεως: 5094092823281

ΙΒΑΝ: GR25 0172 0940 0050 9409 2823 281

Δικαιούχος: Μαρίνα Κόβρα του Διονύση

Σημείωση: Επιπρόσθετες χρεώσεις & έξοδα τραπέζης ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αριθμός λογαριασμού όψεως: 09500244570

IBAN: GR58 0110 0950 0000 0950 0244 570

Δικαιούχος: Μαρίνα Κόβρα του Διονύση

Σημείωση: Επιπρόσθετες χρεώσεις & έξοδα τραπέζης ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

Όνομα δικαιούχου: ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ